050-449-2000

ronen@hiburim4u.com

א' - ה': 20:00 - 08:00

פרויקטים בפועל המלווים ע"י השותפים ב"חיבורים"

עמק איילון

כתובת:      עמק איילון 13-21 (אי זוגיים), תל אביב

עיר:   תל אביב     |    שנת תחילת תהליך:   2018

מצב קיים:     מס' בניינים: 5     |     מס' יח״ד: 118

מצב מתוכנן: מס' בניינים: 5 | מס' יח״ד: כ- 330

חברה מבצעת:       ״שיכון ובינוי״ + ״אופק החזקות״

סטטוס: 3 בניינים לפני הגשה להיתר, 2 בניינים בהליכי איגוד דיירים ל-80%.

הישג מרכזי לדיירים: תוספת שטח פלדלת של כ- 27 מ"ר + קרן למימון דמי ניהול למשך כ- 10 שנים בסך של כ- 1 מיליון ש"ח לכל בניין, מפרט דירתי עשיר.

הדמיה לא מחייבת ממצגת שהוצגה לדיירים

הדמיה לא מחייבת ממצגת שהוצגה לדיירים

מתחם הבילויים

שם הפרויקט: "מתחם הבילויים" | כתובת: הבילויים  60 – 46.

עיר: רמת גן | שנת תחילת תהליך: 2014

שטח פרויקט: כ- 7,000 מ"ר.

מצב קיים:

מספר בניינים: 8 | מספר יח"ד: 96 | שטחים נוספים: 2 גני ילדים

מצב חדש – מתוכנן:

מספר בניינים: 3 מגדלי מגורים  | מספר יח"ד: כ- 312.

שטחים נוספים: מגדל בשימוש מעורב: משרדים ומסחר | מבנה ציבור | 2 גני ילדים עירוניים

חברה מבצעת: קבוצת "יובלים סיטי"

סטטוס: התכנית התכנית קיבלה את המלצת הוועדה להפקדה במחוזית

הישג מרכזי לדיירים: פרויקט יחידי בשכונה שקודם להתחדשות עירונית מכוח תב"ע